top of page

Content Producer

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Animering & 3D

Verktyg:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Cinema 4D, Blender och Adobe After Effects.

År:

2022–

Som animatör vill jag att betraktaren ska bli engagerad. Några viktiga komponenter till detta är att texter ska kunna läsas ordentligt, att dispositionen är skön för ögonen samt att rörelserna är levande och synkade med varandra. Nedan hittar du ett urval av animeringar & 3D som jag har producerat sedan år 2022.

Klicka på en animering för att spela upp och läsa mer.

bottom of page